Proč DIAGNOSTIKA Kvantovým Magnetickým Rezonančním Analyzátorem?

Frekvence a energie slabého magnetického pole získána podržením senzoru rukou se porovnává s rezonančními spektry standardního vyzařování chorob a souboru nutričních indikátorů v přístroji. Zjištěním nedostatků v interních, kosterních a dalších tělních systémech, předejdeme vážným poškozením organismu.

Kvantový magnetický rezonanční analyzátor

Kvantový magnetický rezonanční analyzátor využívá výsledky lékařské vědy, informatiky, elektroniky, biokybernetiky.  Teoretickým základem fungovaní přístroje je kvantová medicína. Přístroj využívá nejmodernější elektromagnetické technologie pro analýzu slabého, nevyváženého magnetického pole.

Elektromagnetické vlnové signály vysílané lidským tělem představují určitý stav lidského těla a vysílané elektromagnetické vlnové signály jsou rozdílné v rozdílných stavech lidského těla jako je zdraví, podlomené zdraví, choroba atd.

 Dnes už umíme určit tyto specifické elektromagnetické vlnové signály, to dokazuje, že umíme předvídat chorobu i stav kvality života těla.

Jak funguje kvantová analýza:

Frekvence a energie slabého magnetického pole získána podržením senzoru rukou se porovnává s rezonančními spektry standardního vyzařování chorob a souboru nutričních indikátorů v přístroji. Dále se tyto hodnoty pomocí přístroje zesílí a zpracovávají počítačem. Naměřená hodnota může být negativní až pozitivní. Výsledná naměřená hodnota vyzařování určuje povahu a rozsah frekvence (choroby) a nutriční úroveň tkaniva.

Je to obdobné, jako když chcete poslouchat rádio.  Ve vzduchu se nachází velké množství rádiových vln a vy ladíte tak dlouho, až do okamžiku, kdy je váš přijímač na stejné frekvenci jako vysílač. Pak až je možné rádio slyšet. Kvantová rezonance používá tento princip na testování, kdy každá frekvence je přesně daná. Jedná se o teorii fungování přírodních zákonů akcie–reakce = frekvence zdraví nebo frekvence choroby.

 

Přestože, tento přístroj není atestován pro lékařské účely, v rukou zkušeného terapeuta může výrazně pomoci při preventivních opatřeních a upevnění zdraví člověka.

Zjištěním nedostatků v interních, kosterních a dalších tělních systémech, předejdeme vážným poškozením organismu.

Objednejte se na konzultaci, poraďte se s odborníky, co konkrétně je pro Vás nejvhodnější nebo se podívejte se na zkušenosti našich klientů.

z našeho magazínu